Argyle, Texas

Location

Argyle, TX 33° 7′ 16.4352″ N, 97° 11′ 0.0528″ W